CẨM NANG

  • Công Thành Chiến tổ chức thường xuyên
  • MU Tranh Bá - Game Thủ Đông Đảo
  • Nhiều sự kiện hấp dẫn do GM tổ chức
  • Anti hack cực tốt đem đến sự ổn định lâu dài cho MU Tranh Bá
  • MU Tranh Bá có đội ngũ GM hỗ trợ nhiệt tình, thân thiện.
  • MU Tranh Bá sử dụng phiên bản Mu Online Season 6

MU Tranh Bá | TEST: 13/02 - OPEN: 15/02

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 ON TBA DK 8285 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn. 2.000đ
2 ON TBA XN 8285 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản. 2.000đ
3 ON TBA MSAT 8285 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
4 ON TBA MK1 8285 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
5 ON TBA MK2 8285 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
6 ON TBA KHOATK 8285 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
7 ON TBA MOKHOATK 8285 Mở khóa tài khoản 2.000đ
8 ON TBA 7ID 8285 Lấy 7 số ID 2.000đ
9 ON TBA TLBM 8285 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
10 ON TBA KHOADO 8285 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
11 ON TBA MOKHOADO 8285 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 ON TBA KHOAGD 8285 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
13 ON TBA MOKHOAGD 8285 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
14 ON TBA DOISO SỐĐTMỚI 8285 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
15 ON TBA ODP 8285 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa Bảo Hiểm Item 2.000đ
16 ON TBA CRE TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 2, 4, 6 Cre/Vzen vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
17 ON TBA NAP TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1600, 3200, 5000 VND vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
18 ON TBA ZEN TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ ZEN vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
19 ON TBA HUY 8285 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
20 ON TBA CODE TANTHU 8285 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ 2.000đ
21 ON TBA CODE ZEN 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 1 tỷ Zen vào Ngân Hàng 2.000đ
22 ON TBA CODE RS 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 2.000đ
23 ON TBA CODE JW 8285 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc 2.000đ

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây